Săriți la conținut Săriți la navigarea principală Săriți la subsol

Hotărâri adoptate de Consiliul Local al comunei Otelec

2023

2022

2021

Hotărârea 69/2021 Privind aprobarea Program anual al achizițiilor publice pentru anul 2022

Hotărârea 68/2021 Privind aprobarea Program anual al achizițiilor publice pentru anul 2021

Hotărârea 67/2021 Privind organizarea rețelei de învățământ preuniversitar de stat al Comuneo Otelec pentru anul școlar 2022-2023

Hotărârea 66/2021 Privind înființarea obiectivului de interes public local ”Portul comercial pe Canalul Bega” în Comuna Otelec, Jud. Timiș

Hotărârea 65/2021 Privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentarea intereselor Comunei Otelec

Hotărârea 64/2021 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

Hotărârea 63/2021 Privind rectificarea bugetului local al Comunei Otelec

Hotărârea 62/2021 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sericiului Public Comunitare Local de Evidență a Persoanelor Comuna Otelec

61 – Hotararea nr. 61-2021 Privind stabilirea limitei maxime a consumului lunar de carburanti pentru autovehiculele si utilajele aflate in dotarea Comunei Otelec

60 – Hotararea nr. 60-2021 Privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit d-lui Farkas Zoltan Roland, prin HCL Comuna Otelec nr. 52-2020

59 – Hotararea nr.59-2021 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din Judetul Timis

59 – Regulament de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din judetul Timis-sept. 2021 (1)

58-3 – Hotararea nr. 58-2021 privind aprobarea modificarii HCL nr. 44-2021

58-2 – Hotararea nr. 58-2021 privind aprobarea modificarii HCL nr. 44-2021

58-1 – Hotararea nr. 58-2021 privind aprobarea modificarii HCL nr. 44-2021

57-3 – Hotararea nr. 57-2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea proiectului Modernizare strazi in comuna Otelec judetul Timis

57-2 – Hotararea nr. 57-2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea proiectului Modernizare strazi in comuna Otelec judetul Timis

57-1 – Hotararea nr. 57-2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea proiectului Modernizare strazi in comuna Otelec judetul Timis

56-3 – Hotararea nr. 56-2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea proiectului Realizare Retea de canalizare, statie de epurare

56-2 – Hotararea nr. 56-2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea proiectului Realizare Retea de canalizare, statie de epurare

56-1 – Hotararea nr. 56-2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea proiectului Realizare Retea de canalizare, statie de epurare

55 – Hotararea nr. 55-2021 privind rectificarea bugetului local din 28 octombrie 2021

54 – Hotararea nr. 54-2021 privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Otelec cu Regulamentul Local de urbanism aferent

54 – RLU_PUG Otelec

54 – 122-5.2-PUG Otelec. Iohanisfeld. Proprietatea asupra terenurilor. 5000

54 – 122-5.1-PUG Otelec. Otelec. Proprietatea asupra terenurilor. 5000

54 – 122-4.2.2-PUG Otelec. Iohanisfeld. Reglementari edilitare. Retele electrice si telecomunicatii

54 – 122-4.1.2-PUG Otelec. Iohanisfeld. Reglementari edilitare. Alimentare cu apa si canalizare

54 – 122-4.1.1-PUG Otelec. Otelec. Reglementari edilitare. Alimentare cu apa si canalizare

54 – 122-3.2.1-PUG Otelec. Otelec. Reglementari urbanistice propuse. 5 000

54 – 122-3.1 Strategia de dezvoltare spatiala

54 – 122-2.2.2-PUG Otelec. Iohanisfeld. Situatia existenta. Sinteza disfunctionalitatii. 5 000

54 – 122-2.2.1-PUG Otelec. Otelec. Situatia existenta. Sinteza disfunctionalitatii. 5 000

54 – 122-2.1.4 Situația existentă. Mobilitate

54 – 122-2.1.3 Situația existentă. Potential de dezvoltare

54 – 122-2.1.2 Situația existentă. Analiza functionala

54 – 122-2.1.1 Situația existentă. Morfologia urbana

54 – 122-1.3-PUG Otelec. Incadrare in teritoriu. 25000

54 – 122-1.2-PUG Otelec. Context suprateritorial 50000

54 – 122-1.1-PUG Otelec. Context euroregional. 200000

53 – Hotararea nr. 53-2021 privind rectificarea bugetului local din 30 septembrie 2021

52 – Hotararea nr. 52-2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

51-2 – Hotararea nr. 51-2021 privind modificarea Hotararii nr. 39-2021

51-1 – Hotararea nr. 51-2021 privind modificarea Hotararii nr. 39-2021

50 – Hotararea nr. 50-2021 privind rectificarea bugetului local din 26 august 2021

49 – Hotararea nr.49-2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ,,Modernizare strazi -strada Salcamilor Tronson I si Tronson II Iohanisfeld

48 – Hotararea nr.48-2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,,Modernizare strazi -strada Lunga Otelec

47 – Hotararea nr.47-2021 privind rectificarea bugetului local al com.Otelec din 06 august 2021

46 – Hotararea nr.46-2021 privind aprobarea modificarii Hcl 15-2020 privind aprobarea contractului de comodat Farmacie Otelec si Iohanisfeld

45 – Hotararea nr.45-2021 privind aprobarea incheierii contract comodat Cabinet stomatologic Iohanisfeld

44 – Hotararea nr.44-2021 privind modificarea HCL NR.34-2021privind aprobarea ststultului de functii pt. anul 2021

43 – Hotararea nr.43-2021 privind aprobarea modificarilor si completarilor la actele constitutive ale ADID TIMIS

42 – Hotararea nr.42-2021 privind rectificarea bugetului local din data de 29iulie 2021

41 – Hotararea nr.41-2021privind alegerea presedintelui de sedinta pt.trei sedinte consecutive

40 – Hotararea nr.40-2021 privind modificarea HCL NR.59-30.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al SPCLEP OTELEC

39 – Hotararea nr.39-2021 privind aprobarea Agendei Culturale a Comunei Otelec privind principalele manifestari cultural-artistice si sportive pt.anul 2021

38 – Hotararea nr.38-2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

37 – Hotararea nr. 37-2021 privind aprobarea arondarii UAT FOIENI la SPCLEP OTELEC

36 – Hotararea nr. 36 privind aprobarea Planul anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare

35 – Hotararea nr. 35-2021 privind rectificarea suprafetei de teren CF. NR. 400013

34 – Hotararea nr.34-2021 privind modificarea HCL nr. 26-31.03.2021

33-6 – Hotararea nr. 33-2021 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2021

33-5 – Hotararea nr. 33-2021 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2021

33-4 – Hotararea nr. 33-2021 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2021

33-3 – Hotararea nr. 33-2021 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2021

33-2 – Hotararea nr. 33-2021 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2021

33-1 – Hotararea nr. 33-2021 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2021

32 – Hotararea nr. 32-2021 privind aprobarea alipirii a doua imobile teren CF. 400555 si CF. 400517

31 – Hotararea nr. 31-2021 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica imob.inscris in CF. nr.401117

30 – Hotararea nr.30-2021 privind aprobarea aderarii Comunei Otelec la Asociatia -Societatea Metropolitana de transport Timisoara

29 – Hotararea nr.29-2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al CL.

28-2 – Hotararea nr.28-2021 privind aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice,organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari, spre adoptare CL

28-1 – Hotararea nr.28-2021 privind aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice,organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari, spre adoptare CL

27 – Hotararea nr. 27-2021 privind modif.Hotararii CL nr. 24-31.01.2018

26 – Hotararea nr.26-2021 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate ale Primarului com. Otelec

25 – Hotararea nr. 25-2021 privind includerea de noi mijloace fixe (bunuri proprietate publica)

24 – Hotararea nr.24-2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

23 – Hotararea nr.23-2021privind aprobarea modificarii supraf.imobil CF 400517

22 – Hotarare nr.22 privind apobarea modificarii supraf.imobil inscrid CF 400555

21 – Hotararea nr.21-2021 privind alegerea viceprimarului Comunei Otelec

20-2 – Hotararea nr. 20-2021 privind aprobarea Regulamentului de gestionare a cainilor cu stapan din comuna Otelec

20-1 – Hotararea nr. 20-2021 privind aprobarea Regulamentului de gestionare a cainilor cu stapan din comuna Otelec

19 – Hotararea nr. 19-2021 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei de consiliu local din 28 ianuarie 2021

19 – proces 28 ianuarie

18 – Hotararea nr. 18-2021 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 25 februarie 2021

17 – Hotararea nr. 17-2021 privind aderarea ca si membru in Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in judetul Timis

16 – Hotararea nr. 16-2021 privind stabilirea taxei de inchiriere buldoexcavator

15 – Hotararea nr. 15-2021 privind anularea taxei de coserit in comuna Otelec judetul Timis

14 – Hotararea nr. 14-2021 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social

13 – Hotararea nr. 13-2021 privind completarea HCL nr. 63-2020 privind prganizarea comisiilor de specialitate al Consiliului Local Otelec

12-2 – Hotararea nr. 12-2021 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei Consiliului Local al comunei Otelec din data de 04.01.2021

12-1 – Hotararea nr. 12-2021 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei Consiliului Local al comunei Otelec din data de 04.01.2021

11 – Hotararea nr. 11-2021 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Otelec din 28 ianuarie 2021

10 – Hotararea nr. 10-2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 3 sedinte consecutive

9 – Hotararea nr. 9-2021 privind aprobarea Retelei Scolare comuna Otelec pentru anul scolar 2021-2022

8 – Hotararea nr. 8-2021 privind aprobarea incheierii unui contract in continuare de consultanta juridica pe anul 2021

7 – Hotararea nr. 7 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2021

6 – Hotararea nr. 6-2021 privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de consultanta achizitii publice anul 2021

5 – Hotararea nr. 5-2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021

4 – Hotararea nr. 4-2021 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 din excedentul bugetului local al anilor precedenti

3 – Hotararea nr. 3-2021 privind validarea Dispozitiei nr. 115-22.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV

2 – Hotararea nr. 2-2021 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL din 17.12.2020

1 – Hotararea nr. 1-2021 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara A Consiliului Local din 04 ianuarie 2021

2020

81 – Hotararea nr. 81-2020 privind inregistrarea Primariei Otelec in SNEP plata online impozite si taxe

80 – Hotararea nr. 80-2020 privind rectificarea bugetului local al comunei din 17 decembrie 2020

79 – Hotararea nr. 79-2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei de consiliu din 11.12.2020

78 – Hotararea nr. 78-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extroardinara de consiliu din 17 decembrie 2020

77 – Hotararea nr. 77-2020 privind aprobarea inscrierii in CF a imobilului din parcela DS44 Otelec

76 – Hotararea nr. 76-2020 privind aprobarea inscrierii in CF a imobilului din parcela DS68 Otelec

75 – Hotararea nr. 75-2020 privind aprobarea inscrierii in CF a imobilului din parcela A1 Otelec

74 – Hotararea nr. 74-2020 privind aprobarea inscrierii in CF a imobilului din parcela PS6 Otelec

73 – Hotararea nr. 73-2020 privind aprobarea inscrierii in CF a imobilului din parcela A30 Otelec

72 – Hotararea nr. 72-2020 privind aprobarea inscrierii in CF a imobilului din parcela CC 39 Otelec

71 – Hotararea nr. 71-2020 privind aprobarea inscrierii in CF a imobilului situat in parcela HC C 41 Otelec

71 – Hotararea nr. 71-2019 privind aprobarea ordinii de zi sedinta consiliu din 08 noiembrie 2019

70 – Hotararea nr. 70-2020 privind aprobarea inscrierii in CF a imobilului din parcela HC 27 Otelec

69 – Hotararea nr. 69-2020 privind aprobarea inscrierii in CF a imobilului din parcela A40 Otelec

68 – Hotararea nr. 68-2020 privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a imobilului din parcela HC 19 proprietate privata a comunei

67 – Hotararea nr. 67-2020 privind desemnarea reprezentantului comunei Otelec in relatia cu AFIR

66 – Hotararea nr. 66-2020 privind aprobarea Proiectului Retelei Scolare comuna Otelec pentru anul scoalr 2021-2022

65 – Hotararea nr. 65-2020 privind executia bugetara pe trimestrul III al anului 2020 pentru bugetul local

64 – Hotararea nr. 64-2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Otelec din 11 decembrie 2020

63 – Hotararea nr. 63-2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Otelec

62 – Hotararea nr. 62-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din 11 decembrie 2020

61 – Hotararea nr. 61-2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

60 – Hotararea nr. 60-2020 privind aprobarea acordarii dreptului de servitute de vedere , amplasare constructie pe limita de proprietate Haiduc Alexandru

59 – Hotararea nr. 59-2020 privind rectificarea bugetului local din 18 septembrie 2020

58 – Hotararea nr. 58-2020 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei de Consiliu Local din 31.08.2020

56 – Hotararea nr. 56-2020 privind aprobarea procesului-verbal al CL din data 31.07.2020

55 – Hotararea nr. 55-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL din data de 31 august 2020

54 – Hotararea nr. 54-2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

53 – Hotararea nr. 53-2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

52 – Hotararea nr. 52-2020 privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

51 – Hotararea nr. 51-2020 privind validarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite in folosinta gratuita conform Legii 15-2003

50 – Hotararea nr. 50-2020 privind executia bugetara pe trimestrul II al anului 2020

49 – Hotararea nr. 49-2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din data de 29.06.2020

48 – Hotararea nr. 48-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL din 31 iulie 2020

47 – Hotararea nr. 47-2020 privind aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice , organizatorice , termenele si circulatia poriectelor de hotarari

46 – Hotararea nr. 46-2020 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2020

45 – Hotararea nr . 45-2020 privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2019

44 – Hotararea nr. 44-2020 privind aprobarea procesului verbal al CL din data de 15.06.2020

43 – Hotararea nr. 43-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL din data de 29 iunie 2020

42 – Hotararea nr. 42-2020 privind rectificarea bugetului local Otelec din 15 iunie 2020

41 – Hotararea nr. 41-2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din data de 28.05.2020

40 – Hotararea nr. 40-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a CL din 15 iunie 2020

39 – Hotararea nr. 39-2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

38 – Hotararea nr. 38-2020 privind aprobarea vanzarii imobilului teren in suprafata de 2877 mp inscris in CF nr. 400510

37 – Hotararea nr. 37-2020 privind aprobarea vanzarii imobilului teren in suprafata de 691 mp inscris in CF nr. 400476

36 – Hotararea nr. 36-2020 privind aprobarea vanzarii imobilului teren in suprafata de 539 mp , inscris in CF nr. 400548

35 – Hotararea nr. 35-2020 privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Otelec 2020

34 – Hotararea nr. 34-2020 privind infiintarea Unitatii locale de sprijin in combaterea bolilor al comunei Otelec

33 – Hotararea nr. 33-2020 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei de CL din 30.04.2020

32 – Hotararea nr. 32-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului local din data de 28 mai 2020

31 – Hotararea nr. 31-2020 privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre RETIM ECOLOGIC S.A

30 – Hotararea nr. 30-2020 privind modificarea si completarea HCL nr. 66-25.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Otelec

29 – Hotararea nr. 29-2020 privind aprobarea procesului verbal ai sedintei din 18.03.2020

28 – Hotararea nr. 28-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta din 30 aprilie

27 – Hotararea nr. 27-2020 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului teren CF nr. 401417 Otelec

26 – Hotararea nr. 26-2020 privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta juridica pentru anul 2020

25 – Hotararea nr. 25-2020 privind validarea mandatului de consilier local Varga Iosif

24 – Hotararea nr. 24-2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei de consiliu din data de 21.02.2020

23 – Hotararea nr. 23-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extroridinara din 18 martie

22 – Hotararea nr. 22-2020 privind aprobarea cuantumului si platii cotizatiei anuale catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Distributie Gaz Sud

21 – Hotararea nr. 21-2020 privind incadrarea personalului din cadrul Primariei comunei Otelec

20-2 – Hotararea nr. 20-2020 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2020

20-1 – Hotararea nr. 20-2020 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2020

20 – anexa4

20 – anexa3

20 – anexa1

19 – Hotararea nr. 19-2020 privind respingerea proiectului de hotarare privind anularea taxri de coserit in comuna Otelec

18 – Hotararea nr. 18-2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

17 – Hotararea nr. 17-2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei de consiliu din data de 29 ianuarie 2020

16 – Hotararea nr. 16-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a consiliului local din data de 21 februarie 2020

15 – Hotararea nr. 15-2020 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat pentru farmacie in localitatile Otelec si Iohanisfeld

14 – Hotararea nr. 14-2020 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat pentru Cabinet de medicina generala Otelec si Iohanisfeld

13 – Hotararean nr. 13-2020 privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Comuna Otelec si Kozma Daniela

12 – Hotararea nr. 12-2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social

11 – Hotararea nr. 11-2020 privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

10 – Hotararea nr. 10-2020 privind validarea Inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite in folosinta gratuita

9 – Hotararea nr. 9-2020 privind actualizarea comisiei de analizare a dosarelor depuse in temeiul Legii 15-2003

8 – Hotararea nr. 8-2020 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto-contagioase

7 – Hotararea nr. 7-2020 privind actualizarea Devizului general si a sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Construire- extindere Primarie in localitatea Otelec

6 – Hotararea nr. 6-2020 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din 08.01.2020

5 – Hotararea nr. 5-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL din data de 29 ianuarie 2020

4 – Hotararea nr. 4-2020 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 din excedentul bugetului local al anior precedenti

3 – Hotararea nr. 3-2020 privind validarea dispozitiei nr. 114-24.12.2019 privind rectificarea bugetului local pe trim IV 24 DECEMBRIE 2019

2 – Hotararea nr. 2-2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei de CL din data de 20 decembrie 2019

1 – Hotararea nr. 1-2020 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara din data de 8 ianuarie 2020

2019

91 – Hotararea nr. 91-2019 privind algerea presedintelui de sedinta 20 decembrie 2019

90 – Hotararea nr. 90-2019 privind aprobarea Retelei scolare comuna Otelec pentru anul 2020-2021

89 – Hotararea nr. 89-2019 privind rectificarea bugetului 20 decebmrie 2019

88 – Hotararea nr. 88-2019 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei de CL din 16 decembrie 2019

87 – Hotararea nr. 87-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a CL din data de 20 decembrie 2019

86 – Hotararea nr. 86-2019 privind aprobarea tarifelor unice si a tarifelor distincte practicate de catre RETIM ECOLOGIC S.A

85 – Hotararea nr. 85-2019 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat pentru sediul de Politie Otelec

84 – Hotararea nr. 84-2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si speciale pentru anul 2020

84 – tablou impozite an 2020

83 – Hotararea nr. 83-2019 privind rectificarea bugetului local 16 decembrie 2019

82 – Hotararea nr. 82-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 28 noiembrie 2019

81 – Hotararea nr. 81-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL din data de 16 decembrie 2019

80 – Hotararea nr. 80-2019 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Cojocariu Costica Ionut

79 – Hotararea nr. 79-2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante

78 – Hotararea nr. 78-2019 privind aprobarea retelei scolare comuna Otelec anul scolar 2020-2021

77 – Hotararea nr. 77-2019 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei Consiliului Local al comunei Otelec din 08 noiembrie 2019

76 – Hotararea nr. 76-2019 privind aprobarea ordinii de zi sedinta consiliu din 28 noiembrie 2019

75 – Hotararea nr. 75-2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

74 – Hotararea nr. 74-2019 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contrac tului achizitionare utilaje si echipamente serviciu gospodarire comunala

73 – Hotararea nr. 73-2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Otelec din data de 08 noiembrie 2019

72 – Hotararea nr. 72-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei de consiliu din data de 30 .10.2019

70 – Hotararea nr. 70-2019 privind componenta echipei mobile la nivelul comunei Otelec pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica si aprobarea ROF

70 – regulament asistenta

69 – Hotararea nr. 69-2019 privind aprobarea procesului verbal din sedinta de consiliu din 25.09.2019

68 – Hotararea nr. 68-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din 30 octombrie 2019

67 – Hotararea CL nr. 67-2019 privind aprobarea Regulamentului de eliberare a avizului programului de functionare si a autorizatiei de functionare activitat comerciale

66 – Hotararea CL nr. 66-2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Otelec

66 – regulament CL

65 – Hotararea CL nr. 65-2019 privind rectificarea bugetului local data 25 septembrie 2019

65 – anexe h 65

64 – Hotararea CL nr. 64-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei de Consiliu Local din 7 august 2019

64 – PV 7 AUG

63 – Hotararea CL nr. 63-2019 privind convocarea Consiliului Local

62 – Hotararea CL nr. 62-2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

61 – Hotararea CL nr. 61-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei de consiliu din 30 iulie 2019

61 – pv 30.07

60 – Hotararea CL nr. 60-2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei de consliu di 07 august 2019

59 – Hotararea CL nr. 59-2019 privind aprobarea regulamentului privind organizarea si functionarea SPCLEP Otelec

59 – regulament

58 – Hotararea CL nr. 58-2019 privind executia bugetara pe trimestrul II2019

58 – bilant 30.06

57 – Hotararea CL NR. 57-2019 privind aprobarea porcesului verbal al sedintei de consiliu din data de 26 iunie 2019

57 – pv iunie

56 – Hotararea CL nr. 56-2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 30 iulie 2019

55-11 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

55-10 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

55-9 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

55-8 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

55-7 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

55-6 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

55-5 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

55-4 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

55-3 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

55-2 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

55-1 – Hotararea CL nr. 55-2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

54-6 – Hotararea CL nr. 54-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 30.05.2019

54-5 – Hotararea CL nr. 54-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 30.05.2019

54-4 – Hotararea CL nr. 54-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 30.05.2019

54-3 – Hotararea CL nr. 54-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 30.05.2019

54-2 – Hotararea CL nr. 54-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 30.05.2019

54-1 – Hotararea CL nr. 54-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 30.05.2019

53 – Hotararea CL nr. 53-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din 26 iunie 2019

52-2 – Hotararea CL nr. 52-2019 privind alegerea viceprimarului comunei Otelec

52-1 – Hotararea CL nr. 52-2019 privind alegerea viceprimarului comunei Otelec

51 – Hotararea CL nr. 51-2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

50 – Hotararea CL nr. 50-2019 privind desemnarea reprezentantului in Adunarea Generala ADID in anul 2019

49-6 – Hotararea CL nr. 49-2019 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2019

49-5 – Hotararea CL nr. 49-2019 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2019

49-4 – Hotararea CL nr. 49-2019 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2019

49-3 – Hotararea CL nr. 49-2019 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2019

49-2 – Hotararea CL nr. 49-2019 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2019

49-1 – Hotararea CL nr. 49-2019 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2019

48-3 – Hotararea CL nr. 48-2019 privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre SC RETIM ECOLOGIC SA

48-2 – Hotararea CL nr. 48-2019 privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre SC RETIM ECOLOGIC SA

48-1 – Hotararea CL nr. 48-2019 privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre SC RETIM ECOLOGIC SA

47-6 – Hotararea CL nr. 47-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.04.2019

47-5 – Hotararea CL nr. 47-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.04.2019

47-4 – Hotararea CL nr. 47-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.04.2019

47-3 – Hotararea CL nr. 47-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.04.2019

47-2 – Hotararea CL nr. 47-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.04.2019

47-1 – Hotararea CL nr. 47-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.04.2019

46 – Hotararea CL NR. 46-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din data de 30 mai 2019

45-4 – Hotararea CL nr. 45-2019 privind implementarea OUG 74-2018 privind fondul de mediu

45-3 – Hotararea CL nr. 45-2019 privind implementarea OUG 74-2018 privind fondul de mediu

45-2 – Hotararea CL nr. 45-2019 privind implementarea OUG 74-2018 privind fondul de mediu

45-1 – Hotararea CL nr. 45-2019 privind implementarea OUG 74-2018 privind fondul de mediu

44-3 – Hotararea CL nr. 44-2019 privind aprobarea Retelei Scolare comuna Otelec an scoalr 2019-2020

44-2 – Hotararea CL nr. 44-2019 privind aprobarea Retelei Scolare comuna Otelec an scoalr 2019-2020

44-1 – Hotararea CL nr. 44-2019 privind aprobarea Retelei Scolare comuna Otelec an scoalr 2019-2020

43-14 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-13 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-12 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-11 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-10 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-9 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-8 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-7 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-6 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-5 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-4 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-3 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-2 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

43-1 – Hotararea CL nr. 43-2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

42-11 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

42-10 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

42-9 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

42-8 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

42-7 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

42-6 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

42-5 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

42-4 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

42-3 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

42-2 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

42-1 – Hotararea CL nr. 42-2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

41-2 – Hotararea CL nr. 41-2019 privind incetarea mandatului de viceprimar al comunei Otelec a doamnei Kuti Klara ca uramre a demisiei

41-1 – Hotararea CL nr. 41-2019 privind incetarea mandatului de viceprimar al comunei Otelec a doamnei Kuti Klara ca uramre a demisiei

40-2 – Hotararea CL nr. 40-2019 privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii derularii procedurilor de atribuire a contractelor Programul pentru scoli al Romaniei

40-1 – Hotararea CL nr. 40-2019 privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii derularii procedurilor de atribuire a contractelor Programul pentru scoli al Romaniei

38-2 – HOTARAREA CL NR. 38-2019 PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI SEDINTA 24 APRILIE 2019

38-1 – HOTARAREA CL NR. 38-2019 PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI SEDINTA 24 APRILIE 2019

37-2 – Hotararea CL nr. 37-2019 privind aprobarea incheierii unui contract cadru de prestari servicii in domeniul achizitiilor publice

37-1 – Hotararea CL nr. 37-2019 privind aprobarea incheierii unui contract cadru de prestari servicii in domeniul achizitiilor publice

36-9 – Hotararea CL nr. 36-2019 privind aprobarea procesului verbal din data de 28.02.2019

36-8 – Hotararea CL nr. 36-2019 privind aprobarea procesului verbal din data de 28.02.2019

36-7 – Hotararea CL nr. 36-2019 privind aprobarea procesului verbal din data de 28.02.2019

36-6 – Hotararea CL nr. 36-2019 privind aprobarea procesului verbal din data de 28.02.2019

36-5 – Hotararea CL nr. 36-2019 privind aprobarea procesului verbal din data de 28.02.2019

36-4 – Hotararea CL nr. 36-2019 privind aprobarea procesului verbal din data de 28.02.2019

36-3 – Hotararea CL nr. 36-2019 privind aprobarea procesului verbal din data de 28.02.2019

36-2 – Hotararea CL nr. 36-2019 privind aprobarea procesului verbal din data de 28.02.2019

36-1 – Hotararea CL nr. 36-2019 privind aprobarea procesului verbal din data de 28.02.2019

35 – Hotararea CL nr. 35-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara din data de 30 martie 2019

34-2 – Hotararea CL nr. 34-2019 privind acordarea unui mandat special imputernicitului CL in Adunarea Generala ordinara a ADI aPA cANAL tIMIS

34-1 – Hotararea CL nr. 34-2019 privind acordarea unui mandat special imputernicitului CL in Adunarea Generala ordinara a ADI aPA cANAL tIMIS

33 – Hotararea CL nr. 33-2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

32-3 – Hotararea CL nr. 32-2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social

32-2 – Hotararea CL nr. 32-2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social

32-1 – Hotararea CL nr. 32-2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social

31-2 – Hotararea CL nr. 31-2019 privind aprobarea amplsamentului statiilor publice pentru imbarcarea si debarcarea persoanelor transportate prin serviciile de transport

31-1 – Hotararea CL nr. 31-2019 privind aprobarea amplsamentului statiilor publice pentru imbarcarea si debarcarea persoanelor transportate prin serviciile de transport

30-5 – Hotararea CL nr. 30-2019 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto contagioase 2019

30-4 – Hotararea CL nr. 30-2019 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto contagioase 2019

30-3 – Hotararea CL nr. 30-2019 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto contagioase 2019

30-2 – Hotararea CL nr. 30-2019 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto contagioase 2019

30-1 – Hotararea CL nr. 30-2019 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto contagioase 2019

29 – Hotararea CL nr. 29-2019 privind desemnarea coordonatorului de activitati desfasurate la nivelul S.P.C.L.E.P Otelec

28 – Hotararea CL nr. 28-2019 privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta juridica pe anul 2019

27-2 – Hotararea CL nr. 27-2019 privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Otelec

27-1 – Hotararea CL nr. 27-2019 privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Otelec

26-2 – Hotararea CL nr. 26-2019 privind actualizarea comisiei de analiza a dosarelor depuse in baza Legii 15-2003

26-1 – Hotararea CL nr. 26-2019 privind actualizarea comisiei de analiza a dosarelor depuse in baza Legii 15-2003

25-2 – Hotararea CL nr. 25-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec extravilan identificator unic 400649

25-1 – Hotararea CL nr. 25-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec extravilan identificator unic 400649

24-2 – Hotararea CL nr. 24-2019 privind dezlipirea imobilului sutat in comuna Otelec extravilan Otelec avand identificator unic 400650

24-1 – Hotararea CL nr. 24-2019 privind dezlipirea imobilului sutat in comuna Otelec extravilan Otelec avand identificator unic 400650

23-2 – Hotararea CL nr. 23-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Otelec identificator unic 400598

23-1 – Hotararea CL nr. 23-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Otelec identificator unic 400598

22-10 – Hotararea CL nr. 22-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.01.2019

22-9 – Hotararea CL nr. 22-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.01.2019

22-8 – Hotararea CL nr. 22-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.01.2019

22-7 – Hotararea CL nr. 22-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.01.2019

22-6 – Hotararea CL nr. 22-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.01.2019

22-5 – Hotararea CL nr. 22-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.01.2019

22-4 – Hotararea CL nr. 22-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.01.2019

22-3 – Hotararea CL nr. 22-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.01.2019

22-2 – Hotararea CL nr. 22-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.01.2019

22-1 – Hotararea CL nr. 22-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.01.2019

21-2 – Hotararea CL nr. 21-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din 28 feburarie 2019

21-1 – Hotararea CL nr. 21-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din 28 feburarie 2019

20-3 – Hotararea CL nr. 20-2019 privind actualizarea sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Alimentare cu apa si statie de tratare localitatea Iohanisfeld

20-2 – Hotararea CL nr. 20-2019 privind actualizarea sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Alimentare cu apa si statie de tratare localitatea Iohanisfeld

20-1 – Hotararea CL nr. 20-2019 privind actualizarea sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Alimentare cu apa si statie de tratare localitatea Iohanisfeld

19-3 – Hotararea CL nr. 19-2019 privind actualizarea sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Alimentare cu apa in localitatea Otelec pentru anul 2019

19-2 – Hotararea CL nr. 19-2019 privind actualizarea sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Alimentare cu apa in localitatea Otelec pentru anul 2019

19-1 – Hotararea CL nr. 19-2019 privind actualizarea sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Alimentare cu apa in localitatea Otelec pentru anul 2019

18-3 – Hotararea CL nr. 18-2019 privind actualizarea sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Construire – extindere primarie in localitate Otelec

18-2 – Hotararea CL nr. 18-2019 privind actualizarea sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Construire – extindere primarie in localitate Otelec

18-1 – Hotararea CL nr. 18-2019 privind actualizarea sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Construire – extindere primarie in localitate Otelec

17-6 – Hotararea CL nr. 17-2019 privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2018

17-5 – Hotararea CL nr. 17-2019 privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2018

17-4 – Hotararea CL nr. 17-2019 privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2018

17-3 – Hotararea CL nr. 17-2019 privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2018

17-2 – Hotararea CL nr. 17-2019 privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2018

17-1 – Hotararea CL nr. 17-2019 privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2018

16-4 – Hotararea CL nr. 16-2019 privind salarizarea personalului platit din bugetul local in anul 2019

16-3 – Hotararea CL nr. 16-2019 privind salarizarea personalului platit din bugetul local in anul 2019

16-2 – Hotararea CL nr. 16-2019 privind salarizarea personalului platit din bugetul local in anul 2019

16-1 – Hotararea CL nr. 16-2019 privind salarizarea personalului platit din bugetul local in anul 2019

15-3 – Hotararea CL nr. 15-2019 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2019

15-2 – Hotararea CL nr. 15-2019 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2019

15-1 – Hotararea CL nr. 15-2019 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2019

14-4 – Hotararea CL nr. 14-2019 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului

14-3 – Hotararea CL nr. 14-2019 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului

14-2 – Hotararea CL nr. 14-2019 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului

14-1 – Hotararea CL nr. 14-2019 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului

13-2 – Hotararea CL. nr. 13-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 400541

13-1 – Hotararea CL. nr. 13-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 400541

12-2 – Hotararea CL nr. 12-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 400651

12-1 – Hotararea CL nr. 12-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 400651

11-2 – Hotararea CL nr. 11-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 401217

11-1 – Hotararea CL nr. 11-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 401217

10-2 – Hotararea CL nr. 10-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld identificator unic 401534

10-1 – Hotararea CL nr. 10-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld identificator unic 401534

9-2 – Hotararea CL nr. 9-2019 privind dezlipirea imobilului situat in Otelec localitatea Iohanisfeld identificator unic 400590

9-1 – Hotararea CL nr. 9-2019 privind dezlipirea imobilului situat in Otelec localitatea Iohanisfeld identificator unic 400590

8-2 – Hotararea CL nr. 8-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld identificator unic 401432

8-1 – Hotararea CL nr. 8-2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld identificator unic 401432

7-9 – Hotararea CL nr. 7-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 07.01.2019

7-8 – Hotararea CL nr. 7-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 07.01.2019

7-7 – Hotararea CL nr. 7-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 07.01.2019

7-6 – Hotararea CL nr. 7-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 07.01.2019

7-5 – Hotararea CL nr. 7-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 07.01.2019

7-4 – Hotararea CL nr. 7-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 07.01.2019

7-3 – Hotararea CL nr. 7-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 07.01.2019

7-2 – Hotararea CL nr. 7-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 07.01.2019

7-1 – Hotararea CL nr. 7-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 07.01.2019

6-2 – Hotararea CL nr. 6-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din data de 30 ianuarie 2019

6-1 – Hotararea CL nr. 6-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din data de 30 ianuarie 2019

5-2 – Hotararea CL nr. 5-2019 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2018 din excedentul bugetului local

5-1 – Hotararea CL nr. 5-2019 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2018 din excedentul bugetului local

4-3 – Hotararea CL nr. 4-2019 privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre RETIM ECOLOGIC SA

4-2 – Hotararea CL nr. 4-2019 privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre RETIM ECOLOGIC SA

4-1 – Hotararea CL nr. 4-2019 privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre RETIM ECOLOGIC SA

3-3 – Hotararea CL nr. 3-2019 privind aprobarea Proiectului Retelei Scolare comuna Otelec an 2019-2020

3-2 – Hotararea CL nr. 3-2019 privind aprobarea Proiectului Retelei Scolare comuna Otelec an 2019-2020

3-1 – Hotararea CL nr. 3-2019 privind aprobarea Proiectului Retelei Scolare comuna Otelec an 2019-2020

2-6 – Hotararea CL nr. 2-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 28.12.2018

2-5 – Hotararea CL nr. 2-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 28.12.2018

2-4 – Hotararea CL nr. 2-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 28.12.2018

2-3 – Hotararea CL nr. 2-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 28.12.2018

2-2 – Hotararea CL nr. 2-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 28.12.2018

2-1 – Hotararea CL nr. 2-2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 28.12.2018

1 – Hotararea CL nr. 1-2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara din 7 ianurie 2019

2018

93 – Hotararea CL nr. 93-2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

92-2 – Hotararea CL nr. 92-2018 privind intabularea unor strazi din comuna Otelec

92-1 – Hotararea CL nr. 92-2018 privind intabularea unor strazi din comuna Otelec

90-29 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-28 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-27 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-26 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-25 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-24 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-23 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-22 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-21 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-20 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-19 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-18 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-17 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-16 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-15 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-14 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-13 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-12 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-11 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-10 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-9 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-8 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-7 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-6 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-5 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-4 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-3 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-2 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

90-1 – Hotararea CL nr. 90-2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

89-6 – Hotararea CL nr. 89-2018 privind executia bugetara pe trimestrul II al anului 2018

89-5 – Hotararea CL nr. 89-2018 privind executia bugetara pe trimestrul II al anului 2018

89-4 – Hotararea CL nr. 89-2018 privind executia bugetara pe trimestrul II al anului 2018

89-3 – Hotararea CL nr. 89-2018 privind executia bugetara pe trimestrul II al anului 2018

89-2 – Hotararea CL nr. 89-2018 privind executia bugetara pe trimestrul II al anului 2018

89-1 – Hotararea CL nr. 89-2018 privind executia bugetara pe trimestrul II al anului 2018

88-5 – Hotararea CL nr. 88-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 17.12.2018

88-4 – Hotararea CL nr. 88-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 17.12.2018

88-3 – Hotararea CL nr. 88-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 17.12.2018

88-2 – Hotararea CL nr. 88-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 17.12.2018

88-1 – Hotararea CL nr. 88-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 17.12.2018

87 – Hotararea CL nr. 87-2018 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara din data de 28 decembrie 2018

86 – Hotararea CL nr. 86-2018 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din 17 decembrie 2018

85-8 – Hotararea CL nr. 85-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 27.11.2018

85-7 – Hotararea CL nr. 85-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 27.11.2018

85-6 – Hotararea CL nr. 85-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 27.11.2018

85-5 – Hotararea CL nr. 85-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 27.11.2018

85-4 – Hotararea CL nr. 85-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 27.11.2018

85-3 – Hotararea CL nr. 85-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 27.11.2018

85-2 – Hotararea CL nr. 85-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 27.11.2018

85-1 – Hotararea CL nr. 85-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 27.11.2018

84-11 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

84-10 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

84-9 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

84-8 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

84-7 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

84-6 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

84-5 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

84-4 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

84-3 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

84-2 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

84-1 – Hotararea CL nr. 84-2018 privind rectificarea bugetului local 17 decembrie 2018

83-2 – Hotararea CL nr. 83-2018 privind intabularea DS 67 din comuna Otelec localitatea Otelec

83-1 – Hotararea CL nr. 83-2018 privind intabularea DS 67 din comuna Otelec localitatea Otelec

82-30 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-29 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-28 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-27 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-26 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-25 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-24 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-23 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-22 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-21 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-20 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-19 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-18 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-17 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-16 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-15 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-14 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-13 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-12 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-11 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-10 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-9 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-8 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-7 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-6 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-5 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-4 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-3 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-2 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

82-1 – Hotararea CL nr. 82-2018 privind aprobarea asocierii in vederea constituirii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS SUD

81-10 – Hotararea CL nr. 81-2018 privind rectificarea bugetului local 27 noiembrie 2018

81-9 – Hotararea CL nr. 81-2018 privind rectificarea bugetului local 27 noiembrie 2018

81-8 – Hotararea CL nr. 81-2018 privind rectificarea bugetului local 27 noiembrie 2018

81-7 – Hotararea CL nr. 81-2018 privind rectificarea bugetului local 27 noiembrie 2018

81-6 – Hotararea CL nr. 81-2018 privind rectificarea bugetului local 27 noiembrie 2018

81-5 – Hotararea CL nr. 81-2018 privind rectificarea bugetului local 27 noiembrie 2018

81-4 – Hotararea CL nr. 81-2018 privind rectificarea bugetului local 27 noiembrie 2018

81-3 – Hotararea CL nr. 81-2018 privind rectificarea bugetului local 27 noiembrie 2018

81-2 – Hotararea CL nr. 81-2018 privind rectificarea bugetului local 27 noiembrie 2018

81-1 – Hotararea CL nr. 81-2018 privind rectificarea bugetului local 27 noiembrie 2018

80-6 – Hotararea CL nr. 80-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.10.2018

80-5 – Hotararea CL nr. 80-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.10.2018

80-4 – Hotararea CL nr. 80-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.10.2018

80-3 – Hotararea CL nr. 80-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.10.2018

80-2 – Hotararea CL nr. 80-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.10.2018

80-1 – Hotararea CL nr. 80-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.10.2018

79 – Hotararea CL nr. 79-2018 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din data de 27 noiembrie 2018

78 – Hotararea CL nr. 78-2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

77-2 – Hotararea CL nr. 77-2018 privind aprobarea incheierii Acordului de colaborare cu AJOFM Timis

77-1 – Hotararea CL nr. 77-2018 privind aprobarea incheierii Acordului de colaborare cu AJOFM Timis

76-10 – Hotararea CL nr. 76-2018 privind rectificarea bugetului local 24 octombrie 2018

76-9 – Hotararea CL nr. 76-2018 privind rectificarea bugetului local 24 octombrie 2018

76-8 – Hotararea CL nr. 76-2018 privind rectificarea bugetului local 24 octombrie 2018

76-7 – Hotararea CL nr. 76-2018 privind rectificarea bugetului local 24 octombrie 2018

76-6 – Hotararea CL nr. 76-2018 privind rectificarea bugetului local 24 octombrie 2018

76-5 – Hotararea CL nr. 76-2018 privind rectificarea bugetului local 24 octombrie 2018

76-4 – Hotararea CL nr. 76-2018 privind rectificarea bugetului local 24 octombrie 2018

76-3 – Hotararea CL nr. 76-2018 privind rectificarea bugetului local 24 octombrie 2018

76-2 – Hotararea CL nr. 76-2018 privind rectificarea bugetului local 24 octombrie 2018

76-1 – Hotararea CL nr. 76-2018 privind rectificarea bugetului local 24 octombrie 2018

75-5 – Hotararea CL nr. 75-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 26.09.2018

75-4 – Hotararea CL nr. 75-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 26.09.2018

75-3 – Hotararea CL nr. 75-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 26.09.2018

75-2 – Hotararea CL nr. 75-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 26.09.2018

75-1 – Hotararea CL nr. 75-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 26.09.2018

74 – Hotararea CL nr. 74-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta ordinara 24 octombrie 2018

73-3 – Hotararea CL nr. 73-2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru Proiectul regional de dezvlotare a infrastructurii de apa

73-2 – Hotararea CL nr. 73-2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru Proiectul regional de dezvlotare a infrastructurii de apa

73-1 – Hotararea CL nr. 73-2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru Proiectul regional de dezvlotare a infrastructurii de apa

72-5 – Hotararea CL nr. 72-2018 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare pentru implementarea proiectului regional de dezvoltare

72-4 – Hotararea CL nr. 72-2018 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare pentru implementarea proiectului regional de dezvoltare

72-3 – Hotararea CL nr. 72-2018 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare pentru implementarea proiectului regional de dezvoltare

72-2 – Hotararea CL nr. 72-2018 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare pentru implementarea proiectului regional de dezvoltare

72-1 – Hotararea CL nr. 72-2018 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare pentru implementarea proiectului regional de dezvoltare

71-10 – Hotararea CL nr. 71-2018 privind rectificarea bugetului local 26 septembrie 2018

71-9 – Hotararea CL nr. 71-2018 privind rectificarea bugetului local 26 septembrie 2018

71-8 – Hotararea CL nr. 71-2018 privind rectificarea bugetului local 26 septembrie 2018

71-7 – Hotararea CL nr. 71-2018 privind rectificarea bugetului local 26 septembrie 2018

71-6 – Hotararea CL nr. 71-2018 privind rectificarea bugetului local 26 septembrie 2018

71-5 – Hotararea CL nr. 71-2018 privind rectificarea bugetului local 26 septembrie 2018

71-4 – Hotararea CL nr. 71-2018 privind rectificarea bugetului local 26 septembrie 2018

71-3 – Hotararea CL nr. 71-2018 privind rectificarea bugetului local 26 septembrie 2018

71-2 – Hotararea CL nr. 71-2018 privind rectificarea bugetului local 26 septembrie 2018

71-1 – Hotararea CL nr. 71-2018 privind rectificarea bugetului local 26 septembrie 2018

70-6 – Hotararea CL nr. 70-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din 28.08.2018

70-5 – Hotararea CL nr. 70-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din 28.08.2018

70-4 – Hotararea CL nr. 70-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din 28.08.2018

70-3 – Hotararea CL nr. 70-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din 28.08.2018

70-2 – Hotararea CL nr. 70-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din 28.08.2018

70-1 – Hotararea CL nr. 70-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din 28.08.2018

69 – Hotararea CL nr. 69-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta ordinara 26 septembrie 2018

68-2 – Hotararea CL nr. 68-2018 privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

68-1 – Hotararea CL nr. 68-2018 privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

68 – Hotarare consiliu local privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte

67-2 – Hotararea CL nr. 67-2018 privind validarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite in folosinta gratuita L 15-2003

67-1 – Hotararea CL nr. 67-2018 privind validarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite in folosinta gratuita L 15-2003

67 – Hotararea consiliului local privind validarea terenurilor disponibile pentru atribuire

66-2 – Hotararea CL nr. 66-2018 privind constatarea apartenentei la doemniul privat al comunei Otelec a unor terenuri intravilane

66-1 – Hotararea CL nr. 66-2018 privind constatarea apartenentei la doemniul privat al comunei Otelec a unor terenuri intravilane

66 – Hotararea consiliului local privind apartenenta la domeniul privat al terenului CF 401012

65 – Hotararea CL nr. 65-2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

65 – Hotarare consiliu local privind alegereea presedintelui de sedinta

64-10 – Hotararea CL nr. 64-2018 privind rectificarea bugetului local 28 august 2018

64-9 – Hotararea CL nr. 64-2018 privind rectificarea bugetului local 28 august 2018

64-8 – Hotararea CL nr. 64-2018 privind rectificarea bugetului local 28 august 2018

64-7 – Hotararea CL nr. 64-2018 privind rectificarea bugetului local 28 august 2018

64-6 – Hotararea CL nr. 64-2018 privind rectificarea bugetului local 28 august 2018

64-5 – Hotararea CL nr. 64-2018 privind rectificarea bugetului local 28 august 2018

64-4 – Hotararea CL nr. 64-2018 privind rectificarea bugetului local 28 august 2018

64-3 – Hotararea CL nr. 64-2018 privind rectificarea bugetului local 28 august 2018

64-2 – Hotararea CL nr. 64-2018 privind rectificarea bugetului local 28 august 2018

64-1 – Hotararea CL nr. 64-2018 privind rectificarea bugetului local 28 august 2018

64 – Hotarare de consiliu privind rectificarea bugetului luna august ziua 28 an 2018

63-4 – Hotararea CL nr. 63-2018 privind aprobarea procesului verbasl al sedintei din data de 09 iulie 2018

63-3 – Hotararea CL nr. 63-2018 privind aprobarea procesului verbasl al sedintei din data de 09 iulie 2018

63-2 – Hotararea CL nr. 63-2018 privind aprobarea procesului verbasl al sedintei din data de 09 iulie 2018

63-1 – Hotararea CL nr. 63-2018 privind aprobarea procesului verbasl al sedintei din data de 09 iulie 2018

63 – Hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 09.07.2018

62-8 – Hotararea CL nr. 62-2018 cprivind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 27.06.2018

62-7 – Hotararea CL nr. 62-2018 cprivind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 27.06.2018

62-6 – Hotararea CL nr. 62-2018 cprivind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 27.06.2018

62-5 – Hotararea CL nr. 62-2018 cprivind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 27.06.2018

62-4 – Hotararea CL nr. 62-2018 cprivind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 27.06.2018

62-3 – Hotararea CL nr. 62-2018 cprivind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 27.06.2018

62-2 – Hotararea CL nr. 62-2018 cprivind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 27.06.2018

62-1 – Hotararea CL nr. 62-2018 cprivind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 27.06.2018

62 – Hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 27.06 .2018

61 – Hotararea CL nr. 61-2018 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din 28 august 2018

61 – Hotarare aprobare ordine de azi

60-5 – Hotararea CL nr. 60-2018 privind aprobarea cofinantarii Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis

60-4 – Hotararea CL nr. 60-2018 privind aprobarea cofinantarii Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis

60-3 – Hotararea CL nr. 60-2018 privind aprobarea cofinantarii Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis

60-2 – Hotararea CL nr. 60-2018 privind aprobarea cofinantarii Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis

60-2 – Hotararea CL nr. 59-2018 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita 500 mp doamnei Pop Simona – CF 400532 iOHANISFELD

60-1 – Hotararea CL nr. 60-2018 privind aprobarea cofinantarii Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis

60-1 – Hotararea CL nr. 59-2018 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita 500 mp doamnei Pop Simona – CF 400532 iOHANISFELD

58-4 – Hotararea CL nr. 58-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 12 iunie 2018

58-3 – Hotararea CL nr. 58-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 12 iunie 2018

58-2 – Hotararea CL nr. 58-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 12 iunie 2018

58-1 – Hotararea CL nr. 58-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 12 iunie 2018

57 – Hotararea CL nr. 57-2018 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din data de 27 iunie 2018

56-10 – Hotararea CL nr. 56-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 12 iunie

56-9 – Hotararea CL nr. 56-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 12 iunie

56-8 – Hotararea CL nr. 56-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 12 iunie

56-7 – Hotararea CL nr. 56-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 12 iunie

56-6 – Hotararea CL nr. 56-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 12 iunie

56-5 – Hotararea CL nr. 56-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 12 iunie

56-4 – Hotararea CL nr. 56-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 12 iunie

56-3 – Hotararea CL nr. 56-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 12 iunie

56-2 – Hotararea CL nr. 56-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 12 iunie

56-1 – Hotararea CL nr. 56-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 12 iunie

55-7 – Hotararea CL nr. 55-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din data de 30 mai 2018

55-6 – Hotararea CL nr. 55-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din data de 30 mai 2018

55-5 – Hotararea CL nr. 55-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din data de 30 mai 2018

55-4 – Hotararea CL nr. 55-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din data de 30 mai 2018

55-3 – Hotararea CL nr. 55-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din data de 30 mai 2018

55-2 – Hotararea CL nr. 55-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din data de 30 mai 2018

55-1 – Hotararea CL nr. 55-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din data de 30 mai 2018

54 – Hotararea CL nr. 54-2018 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara din data de 12 iunie 2018

53 – Hotararea CL nr. 53-2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

52-2 – Hotararea CL NR. 52-2018 privind stabilirea si sanctionarea faptelor legate de colectarea neselectiva care constutie contraventii

52-1 – Hotararea CL NR. 52-2018 privind stabilirea si sanctionarea faptelor legate de colectarea neselectiva care constutie contraventii

51-5 – Hotararea CL nr. 51-2018 privind instituirea taxei speciale de salubritate

51-4 – Hotararea CL nr. 51-2018 privind instituirea taxei speciale de salubritate

51-3 – Hotararea CL nr. 51-2018 privind instituirea taxei speciale de salubritate

51-2 – Hotararea CL nr. 51-2018 privind instituirea taxei speciale de salubritate

51-1 – Hotararea CL nr. 51-2018 privind instituirea taxei speciale de salubritate

50-2 – Hotararea CL nr. 50-2018 privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

50-1 – Hotararea CL nr. 50-2018 privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

49-2 – Hotararea CL nr. 49-2018 privind validarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii 15-2003

49-1 – Hotararea CL nr. 49-2018 privind validarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii 15-2003

48-3 – Hotararea CL nr. 48-2018 privind conmstatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Otelec a unor terenuri intravilane situate in comuna

48-2 – Hotararea CL nr. 48-2018 privind conmstatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Otelec a unor terenuri intravilane situate in comuna

48-1 – Hotararea CL nr. 48-2018 privind conmstatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Otelec a unor terenuri intravilane situate in comuna

47-10 – Hotararea CL nr. 47-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 25.04.2018

47-9 – Hotararea CL nr. 47-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 25.04.2018

47-8 – Hotararea CL nr. 47-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 25.04.2018

47-7 – Hotararea CL nr. 47-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 25.04.2018

47-6 – Hotararea CL nr. 47-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 25.04.2018

47-5 – Hotararea CL nr. 47-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 25.04.2018

47-4 – Hotararea CL nr. 47-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 25.04.2018

47-3 – Hotararea CL nr. 47-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 25.04.2018

47-2 – Hotararea CL nr. 47-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 25.04.2018

47-1 – Hotararea CL nr. 47-2018 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 25.04.2018

46 – Hotararea CL nr. 46-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta ordinara 30 mai 2018

45-2 – Hotararea CL nr. 45-2018 privind inchirierea prin atribuire directa a terenurilor disponibile cu destinatia pasune , proprietate privata comuna Otelec

45-1 – Hotararea CL nr. 45-2018 privind inchirierea prin atribuire directa a terenurilor disponibile cu destinatia pasune , proprietate privata comuna Otelec

44-2 – Hotararea CL nr. 44-2018 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita 300 mp domnului Pascu Adrian Ionel – CF 400499 Iohanisfeld

44-1 – Hotararea CL nr. 44-2018 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita 300 mp domnului Pascu Adrian Ionel – CF 400499 Iohanisfeld

43-2 – Hotararea CL nr. 43-2018 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita 300 mp numitilor IFRIM NICOLETA si BIG PETRU – CF 400544 Iohanisfeld

43-1 – Hotararea CL nr. 43-2018 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita 300 mp numitilor IFRIM NICOLETA si BIG PETRU – CF 400544 Iohanisfeld

42-6 – Hotararea CL nr. 42-2018 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2018

42-5 – Hotararea CL nr. 42-2018 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2018

42-4 – Hotararea CL nr. 42-2018 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2018

42-3 – Hotararea CL nr. 42-2018 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2018

42-2 – Hotararea CL nr. 42-2018 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2018

42-1 – Hotararea CL nr. 42-2018 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2018

41-6 – Hotararea CL nr. 41-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din 26.03.2018

41-5 – Hotararea CL nr. 41-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din 26.03.2018

41-4 – Hotararea CL nr. 41-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din 26.03.2018

41-3 – Hotararea CL nr. 41-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din 26.03.2018

41-2 – Hotararea CL nr. 41-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din 26.03.2018

41-1 – Hotararea CL nr. 41-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CL din 26.03.2018

40-2 – Hotararea CL nr. 40-2018 privind aprobarea ordnii de zi sedinta ordinara 25 aprilie 2018

40-1 – Hotararea CL nr. 40-2018 privind aprobarea ordnii de zi sedinta ordinara 25 aprilie 2018

39-10 – Hotararea CL nr. 39-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 luna martie 26

39-9 – Hotararea CL nr. 39-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 luna martie 26

39-8 – Hotararea CL nr. 39-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 luna martie 26

39-7 – Hotararea CL nr. 39-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 luna martie 26

39-6 – Hotararea CL nr. 39-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 luna martie 26

39-5 – Hotararea CL nr. 39-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 luna martie 26

39-4 – Hotararea CL nr. 39-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 luna martie 26

39-3 – Hotararea CL nr. 39-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 luna martie 26

39-2 – Hotararea CL nr. 39-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 luna martie 26

39-1 – Hotararea CL nr. 39-2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 luna martie 26

38-8 – Hotararea CL nr. 38-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CLdin data de 27.02.2018

38-7 – Hotararea CL nr. 38-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CLdin data de 27.02.2018

38-6 – Hotararea CL nr. 38-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CLdin data de 27.02.2018

38-5 – Hotararea CL nr. 38-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CLdin data de 27.02.2018

38-4 – Hotararea CL nr. 38-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CLdin data de 27.02.2018

38-3 – Hotararea CL nr. 38-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CLdin data de 27.02.2018

38-2 – Hotararea CL nr. 38-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CLdin data de 27.02.2018

38-1 – Hotararea CL nr. 38-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei CLdin data de 27.02.2018

37 – Hotararea CL nr. 37-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta ordinara 26 martie 2018

36 – Hotararea CL nr. 36-2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

35-5 – Hotararea CL nr. 35-2018 privind marirea de suprafata conform masuratorilor din CF 400600 si dezlipirea imobilului

35-4 – Hotararea CL nr. 35-2018 privind marirea de suprafata conform masuratorilor din CF 400600 si dezlipirea imobilului

35-3 – Hotararea CL nr. 35-2018 privind marirea de suprafata conform masuratorilor din CF 400600 si dezlipirea imobilului

35-2 – Hotararea CL nr. 35-2018 privind marirea de suprafata conform masuratorilor din CF 400600 si dezlipirea imobilului

35-1 – Hotararea CL nr. 35-2018 privind marirea de suprafata conform masuratorilor din CF 400600 si dezlipirea imobilului

34-2 – Hotararea CL nr. 34-2018 privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Otelec

34-1 – Hotararea CL nr. 34-2018 privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Otelec

33 – Hotararea CL nr. 33-2018 privind imputernicirea domnului secretar Talpai Gabor Ianos

32-5 – Hotararea CL nr. 32-2018 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto-contagioase pe teritoriul comunei anul 2018

32-4 – Hotararea CL nr. 32-2018 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto-contagioase pe teritoriul comunei anul 2018

32-3 – Hotararea CL nr. 32-2018 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto-contagioase pe teritoriul comunei anul 2018

32-2 – Hotararea CL nr. 32-2018 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto-contagioase pe teritoriul comunei anul 2018

32-1 – Hotararea CL nr. 32-2018 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto-contagioase pe teritoriul comunei anul 2018

31-12 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-11 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-10 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-9 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-8 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-7 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-6 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-5 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-4 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-3 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-2 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

31-1 – Hotararea CL nr. 31-2018 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Otelec pe anul 2018

30-5 – Hotararea CL nr. 30-2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Otelec pe anul 2018

30-4 – Hotararea CL nr. 30-2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Otelec pe anul 2018

30-3 – Hotararea CL nr. 30-2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Otelec pe anul 2018

30-2 – Hotararea CL nr. 30-2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Otelec pe anul 2018

30-1 – Hotararea CL nr. 30-2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Otelec pe anul 2018

29-20 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-19 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-18 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-17 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-16 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-15 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-14 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-13 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-12 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-11 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-10 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-9 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-8 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-7 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-6 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-5 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-4 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-3 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-2 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

29-1 – Hotararea CL nr. 29-2018 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2018

28-7 – Hotararea CL nr. 28-2018 privind executia bugetara pe trimestrul IV 2017

28-6 – Hotararea CL nr. 28-2018 privind executia bugetara pe trimestrul IV 2017

28-5 – Hotararea CL nr. 28-2018 privind executia bugetara pe trimestrul IV 2017

28-4 – Hotararea CL nr. 28-2018 privind executia bugetara pe trimestrul IV 2017

28-3 – Hotararea CL nr. 28-2018 privind executia bugetara pe trimestrul IV 2017

28-2 – Hotararea CL nr. 28-2018 privind executia bugetara pe trimestrul IV 2017

28-1 – Hotararea CL nr. 28-2018 privind executia bugetara pe trimestrul IV 2017

27-9 – Hotararea CL nr. 27-2018 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 31.01.2018

27-8 – Hotararea CL nr. 27-2018 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 31.01.2018

27-7 – Hotararea CL nr. 27-2018 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 31.01.2018

27-6 – Hotararea CL nr. 27-2018 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 31.01.2018

27-5 – Hotararea CL nr. 27-2018 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 31.01.2018

27-4 – Hotararea CL nr. 27-2018 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 31.01.2018

27-3 – Hotararea CL nr. 27-2018 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 31.01.2018

27-2 – Hotararea CL nr. 27-2018 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 31.01.2018

27-1 – Hotararea CL nr. 27-2018 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI DIN 31.01.2018

26-2 – Hotararea CL nr. 26-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta ordinara CL 27 februarie 2018

26-1 – Hotararea CL nr. 26-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta ordinara CL 27 februarie 2018

25-3 – Hotararea CL nr. 25-2018 privind aprobarea Agendei Culturale a comunei pentru anul 2018

25-2 – Hotararea CL nr. 25-2018 privind aprobarea Agendei Culturale a comunei pentru anul 2018

25-1 – Hotararea CL nr. 25-2018 privind aprobarea Agendei Culturale a comunei pentru anul 2018

24-3 – Hotararea CL nr. 24-2018 privind stabilirea , constatarea si sanctionarea unor contraventii savarsite pe raza comunei Otelec

24-2 – Hotararea CL nr. 24-2018 privind stabilirea , constatarea si sanctionarea unor contraventii savarsite pe raza comunei Otelec

24-1 – Hotararea CL nr. 24-2018 privind stabilirea , constatarea si sanctionarea unor contraventii savarsite pe raza comunei Otelec

23-2 – Hotararea CL nr. 23-2018 privind aprobarea continuarii contractelor existente cu SC POPEXRES si SC POLARIS M HOLDING necesare salubrizarii pana la inceperea noului operator

23-1 – Hotararea CL nr. 23-2018 privind aprobarea continuarii contractelor existente cu SC POPEXRES si SC POLARIS M HOLDING necesare salubrizarii pana la inceperea noului operator

22-29 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-28 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-27 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-26 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-25 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-24 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-23 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-22 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-21 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-20 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-19 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-18 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-17 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-16 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-15 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-14 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-13 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-12 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-11 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-10 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-9 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-8 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-7 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-6 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-5 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-4 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-3 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-2 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

22-1 – Hotararea CL nr. 22-2018 privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale incepand cu anul fiscal 2018

21-2 – Hotararea CL nr. 21-2018 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Otelec pentru anul scolar 2018-2019

21-1 – Hotararea CL nr. 21-2018 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Otelec pentru anul scolar 2018-2019

20-4 – Hotararea CL nr. 20-2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018

20-3 – Hotararea CL nr. 20-2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018

20-2 – Hotararea CL nr. 20-2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018

20-1 – Hotararea CL nr. 20-2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018

19-4 – Hotararea CL nr. 19-2018 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei pe anul 2018

19-3 – Hotararea CL nr. 19-2018 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei pe anul 2018

19-2 – Hotararea CL nr. 19-2018 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei pe anul 2018

19-1 – Hotararea CL nr. 19-2018 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei pe anul 2018

18-2 – Hotararea CL nr. 18-2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 208 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social

18-1 – Hotararea CL nr. 18-2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 208 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social

17 – Hotararea CL nr. 17-2018 privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta juridica

16-2 – Hotararea CL nr. 16-2018 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec extravilan comuna Otelec identificator unic 400613

16-1 – Hotararea CL nr. 16-2018 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec extravilan comuna Otelec identificator unic 400613

15-2 – Hotararea CL nr. 15-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 15 ianuarie 2018

15-1 – Hotararea CL nr. 15-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 15 ianuarie 2018

14-2 – Hotararea CL nr. 14-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta ordinara din 31 ianuarie 2018

14-1 – Hotararea CL nr. 14-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta ordinara din 31 ianuarie 2018

13-5 – Hotararea CL nr. 13-2018 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii neefectuate pe anul 2017

13-4 – Hotararea CL nr. 13-2018 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii neefectuate pe anul 2017

13-3 – Hotararea CL nr. 13-2018 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii neefectuate pe anul 2017

13-2 – Hotararea CL nr. 13-2018 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii neefectuate pe anul 2017

13-1 – Hotararea CL nr. 13-2018 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii neefectuate pe anul 2017

12-2 – Hotararea CL nr. 12-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 09.01.2018

12-1 – Hotararea CL nr. 12-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 09.01.2018

11 – Hotararea CL nr. 11-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta extraordinara din data de 15 ianuarie 2018

10 – Hotararea CL nr. 10-2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

9-2 – Hotararea CL nr. 9-2018 privind aprobarea sumei de 36215,80 lei imprumut din excedentul anului precedent pentru platile neefectuate din anul 2017

9-1 – Hotararea CL nr. 9-2018 privind aprobarea sumei de 36215,80 lei imprumut din excedentul anului precedent pentru platile neefectuate din anul 2017

8-2 – Hotararea CL nr. 8-2018 privind aprobarea sumei de 160244,01 lei imprumut din excedentul anului precedent pentru platile neefectuate din anul 2017

8-1 – Hotararea CL nr. 8-2018 privind aprobarea sumei de 160244,01 lei imprumut din excedentul anului precedent pentru platile neefectuate din anul 2017

7-2 – Hotararea CL nr. 7-2018 privind acoperirea definitiva a deficitului Sectiunii de dezvoltare pe anul 2017 din excedentul bugetului local

7-1 – Hotararea CL nr. 7-2018 privind acoperirea definitiva a deficitului Sectiunii de dezvoltare pe anul 2017 din excedentul bugetului local

6-2 – Hotararea CL NR. 6-2018 privind aprobarea procesului- verbal al sedintei din 08.01.2018

6-1 – Hotararea CL NR. 6-2018 privind aprobarea procesului- verbal al sedintei din 08.01.2018

5 – Hotararea CL NR. 5-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta extraordinara 9 ianuarie 2018

4-2 – Hotararea CL nr. 4-2018 privind restituirea sumei de 22950 lei reprezentand sume alocatii bugetare elaborare PUG 2017

4-1 – Hotararea CL nr. 4-2018 privind restituirea sumei de 22950 lei reprezentand sume alocatii bugetare elaborare PUG 2017

3-2 – Hotararea CL nr. 3-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 29.12.2017

3-1 – Hotararea CL nr. 3-2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 29.12.2017

2-4 – Hotararea Consiliului Local nr. 2-2018 privind aprobarea procesului – verbal al sedintei din 22.12.2017

2-3 – Hotararea Consiliului Local nr. 2-2018 privind aprobarea procesului – verbal al sedintei din 22.12.2017

2-2 – Hotararea Consiliului Local nr. 2-2018 privind aprobarea procesului – verbal al sedintei din 22.12.2017

2-1 – Hotararea Consiliului Local nr. 2-2018 privind aprobarea procesului – verbal al sedintei din 22.12.2017

1 – Hotarare Cl NR. 1-2018 privind aprobarea ordinii de zi sedinta extraordinara din 8 ianuarie 2018

2017

2016

53 – Hot. cu privire la incetarea de drept a mandatului de consilier local al D-lui Kozma Stefan, prin demisia acestuia si declararea vacanta a locului consilierului in cauza

52 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 luna decembrie 21

51 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data 08.12.2016

50 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 21.12.2016 orele 14.00

49 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 luna decembrie 8

48 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data 28.11.2016

48 – Hot. privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii de curatire fose septice pe raza comunei Otelec

47 – Hot. privind modificarea hotararii nr.10 din 2013

47 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 08.12.2016 orele 9.00

46 – Hot. privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educational

46 – Hot. privind alegerea presedintelui de sedinta

45 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 luna mai 26

45 – Hot. privind aprobarea trecerii drumului comunal DC 208 Otelec – Sanmartinul Maghiar din administrarea CL al comunei Otelec in administrarea CJ Timis

44 – Hot. privind nivelul valorilor impozabile, impozitele si taxele locale, si alte taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2017

44 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data 28.04.2016

43 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 26.05.2016 orele 14.00

43 – Hot. privind aprobarea inscrieri in Cartea Funciara a imobilului din parcela NM 1 Otelec, proprietatea privata a comunei Otelec

42 – Hot. privind aprobarea inscrieri in Cartea Funciara a imobilului din parcela NM 50 Otelec, proprietatea privata a comunei Otelec

42 – Hot. privind alegerea presedintelui de sedinta

41 – Hot. privind desemnarea reprezentantului CL al comunei Otelec in Adunarea Generala a Asociatiilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis

41 – Hot. privind aprobarea inscrieri in Cartea Funciara a imobilului din parcela A 2099 Otelec, proprietatea privata a comunei Otelec

40 – Hot. privind aprobarea inscrieri in Cartea Funciara a imobilului din parcela A 2100 Otelec, proprietatea privata a comunei Otelec

40 – Hot. privind alegerea presedintelui de sedinta

39 – Hot. privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2016, pentru bugetul local a comunei Otelec

39 – Hot. privind alipirea a unor imobile inscrise in CF 400312 Otelec si CF 401188 Otelec care fac parte din domeniul public

39 – anexa 8

39 – anexa 7

39 – anexa 6

39 – anexa 5

39 – anexa 4

39 – anexa 3

39 – anexa 2

39 – anexa 1

38 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data de 23.03.2016

38 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data 26.10.2016

37 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 28.11.2016 orele 10.00

37 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 28.04.2016 orele 14.00

36 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 luna martie 23

36 – Hot. privind aprobarea compensarii din chirie a contravalorii materialelor folosite la lucrarile de reparatii la imobilul nr.207 Iohanisfeld

35 – Hot. privind executia bugetara pe trimestrul III al anului 2016, pentru bugetul local

35 – Hot. privind aprobarea proiectului de contract pentru prestari servicii silvice in fondul forestier, proprietate a comunei Otelec

35 – anexa 9

35 – anexa 8

35 – anexa 7

35 – anexa 6

35 – anexa 5

35 – anexa 4

35 – anexa 3

35 – anexa 2

35 – anexa 1

34 – Hot. privind inchirierea prin licitatie deschisa cu oferte a terenurilor disponibile cu destinatia pasune, proprietate privata a comunei Otelec

34 – Anexa 2.2 – Contract-Cadru

34 – Anexa 2.1 – Studiu de oportunitate

34 – Anexa 2 – Caiet de sarcini

34 – Anexa 1 – Regulament

33 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data 28.09.2016

33 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data 10.03.2016

32 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 26.10.2016 orele 14.00

32 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a CL Otelec din data de 23.03.2016 orele 14.00

31 – Hot. privind atestarea domeniului privat al comunei Otelec si completarea inventarului domeniului privat al comueni Otelec

31 – Hot. privind aprobarea obiectivului de investitii – Anexa Camin Cultural Iohanisfeld in loc. Iohanisfeld

30 – Hot. privind preluarea atributiilor de sef serviciu SPCLEP Otelec

30 – Hot. privind aprobarea obiectivului de investitii – Anexa Camin Cultural Otelec in loc. Otelec,

29 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 luna martie 10

29 – Hot. privind aprobarea obiectivului de investitii – Reabilitare prin asfaltare drumuri, strazi secundare loc.Otelec, com.Otelec

28 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data 24.02.2016

28 – Hot. privind aprobarea obiectivului de investitii – Modernizare Strazi in comuna Otelec, loc. Iohanisfeld

27 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a CL Otelec din data de 10.03.2016 orele 13.00

27 – Hot. privind aprobarea obiectivului de investitii – Etajare Scoala Gimnaziala cu sala de sport Iohanisfeld si modernizare

26 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 luna septembrie 28

26 – Hot. privind alegerea presedintelui de sedinta

25 – Hot. privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2015, pentru bugetul local a comunei Otelec

25 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data 30.08.2016

25 – anexa 7 la HCL 25-2016

25 – anexa 6 la HCL 25-2016

25 – anexa 5 la HCL 25-2016

25 – anexa 4 la HCL 25-2016

25 – anexa 3 la HCL 25-2016

25 – anexa 2 la HCL 25-2016

25 – anexa 1 la HCL 25-2016

24 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 28.09.2016 orele 14.00

24 – Hot. privind actualizarea Regulamentului de functionare a Consiliului Local Otelec

23 – Hot. privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta juridica

23 – Hot. privind alegerea presedintelui de sedinta

22 – Hot. privind aprobarea planului de achizitii publice de la nivelul comunei Otelec pentru anul 2016

22 – Hot. privind alegerea presedintelui de sedinta

21 – Hot. privind preluarea atributiilor de sef serviciu SPCLEP Otelec

21 – Hot. privind actualizarea devizului general intocmit la faza de proiectare pentru lucrarea – Alimentare cu apa si statie de tratare in loc. Iohanisfeld

20 – Hot. privind actualizarea devizului general intocmit la faza de proiectare pentru lucrarea – Alimentarea cu apa loc. Otelec

19 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 luna februarie 24

19 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 luna august 30

18 – Hot. privind desemnarea reprezentantului CL al comunei Otelec in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis

18 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data 28.01.2016

17 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 24.02.2016 orele 14.00

16 – Hot. privind aprobarea solutiei preliminare a Planului Urbanistic General al comunei Otelec

15 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data de 28.07.2016

15 – Hot. privind darea in folosinta gratuita terenului inscris in CF 400013 Otelec – Asociatiei Otelek Magyarul Magyarokert Egyesulet

14 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 30.08.2016 orele 14.00

13 – Hot. privind imputernicirea primarului com. Otelec pentru a semna actele de dezmembrare in forma autentica a terenurilor domeniul privat al com. Otelec

13 – Hot. privind revocarea hotararii nr.27-21.05.2014

12 – Hot. privind desemnarea reprezentantului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis

12 – Hot. privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2016, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social

11 – Hot. cu privire la modificarea hotararii nr.61-2015, aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016

11 – Hot. privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto-contagioase pe teritoriul comunei Otelec 2016

10 – Hot. privind aprobarea procedurei de acordare a anularii cotei din majorarile de intarziere pentru acordarea de facilitati fiscale conform OUG 44-2015

10 – Hot. privind executia bugetara pe trimestrul II al anului 2016, pentru bugetul local a comunei Otelec

10 – anexa 9

10 – anexa 8

10 – anexa 7

10 – anexa 6

10 – anexa 5

10 – anexa 4

10 – anexa 3

10 – anexa 2

10 – anexa 1

9 – Hot. privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto-contagioase pe teritoriul comunei Otelec 2016

9 – Hot. privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului Local Otelec

8 – Hot. privind aprobarea reorganizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Otelec, pentru anul scolar 2016-2017

8 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data 01.07.2016

7 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 28.07.2016 orele 14.00

7 – Hot. privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2016

6 – Hot. privind constituirea comisiilorde specialitate a Consiliului Local Otelec

6 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data de 05.01.2016

5 – Hot. privind constituirea comisiilorde specialitate a Consiliului Local Otelec

5 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara a CL Otelec din data de 28.01.2016 orele 10.00

4 – Hot. privind constituirea comisiilorde specialitate a Consiliului Local Otelec

4 – Hot. privind acoperirea definitiva dficitului Sectiunii de dezvoltare in cuantum de 367.389,38 lei din excedentul bugetului local

3 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 luna decembrie 31

3 – Hot. privind declararea constituirii Consiliului local

2 – Hot. privind validarea mandatelor consilierilor locali

2 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data de 18.12.2015

1 – Hot. privind alegerea Comisiei de validare

1 – Hot. privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara a CL Otelec din data de 05.01.2016 orele 14.00

2015

61 – Hot. privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice

60 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 luna decembrie 18

59 – Hot. privind alegerea presedintelui de sedinta

58 – Hot. privind aprobarea procesului-verbal al sedintei CL al comunei Otelec din data de 09.12.2015

57 – Hot. privind aprobarea modificarii suprafetei imobilelor DS din coumna Otelec

56 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 luna decembrie 9

55 – Hot. privind alegerea presedintelui de sedinta

54 – Hot. privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, localitatea Iohanisfeld, avand identificator unic 400498

53 – Hot. privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

52 – Hot. privind validarea Inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15-2003

50 – Hot. privind acordarea de facilitati fiscale

49 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 luna noiembrie 25

48 – Hot. privind nivelul valorilor impozabile, impozitele si taxele locale, si alte taxe asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2016

47 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 luna noiembrie

46 – Hot. privind retragerea dreptului de folosinta gratuita (CF 400232- Uivar – com.Otelec, nr.32-1-Iohanisfeld) D-lui Obreja Costel

45 – Hot. privind imputernicirea primarului com. Otelec pentru a semna actele de dezmembrare in forma autentica a terenurilor domeniul privat al com. Otelec

44 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 luna octombrie

43 – Hot. privind readerarea com. Otelec la teritoriul LEADER constituit prin Asociatia Grup de Actiune Locala Banat-Vest, pentru impelementarea axei LEADER din PNDR 2014-2020

42 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 luna septembrie

41 – Hot. privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

40 – Hot. privind validarea Inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15-2003

39 – Hot. privind numirea comisiei de receptie a utilajelor si echipamentelor din cadrul proiectului Achizitie de utilaje si echipamente pentru dotarea SVSU al com. Otelec

37 – Hot. privind aprobarea modificarii structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate ale Primarului Comunei Otelec pentru anul 2015

36 – Hot. cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al com. Otelec a unor terenuri intravilane proprietatea Com.Otelec

35 – Hot. privind aprobarea inscrieri in Cartea Funciara a imobilului din parcela LPJ 1904 Otelec in suprafata de 25500 mp, proprietatea privata a comunei Otelec

34 – Hot. privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, localitatea Iohanisfeld, avand identificator unic 400495

33 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 luna august

32 – Hot. privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a 300 mp (CF 401479- Uivar, nr.292-a-Iohanisfeld) D-nei Horvath Olimpia

31 – Hot. privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a 500 mp (CF 400552- Otelec, nr.336-Iohanisfeld) D-lui Cotut Gabriel

30 – Hot. privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a 500 mp (CF 400303- Otelec, nr.46-Iohanisfeld) D-nei Cecan Alexandra

29 – Hot. cu privire la modificarea hotararii nr.49-2013 privind nivelul valorilor impozabilem impozitele si taxele locale, si alte taxe asimilate incepand din anul fiscal 2014

28 – Hot. privind executia bugetara pe trimestrul II al anului 2015, pentru bugetul local a comunei Otelec

27 – Hot. privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern

26 – Hot. privind aderarea comunei Otelec la Asociatia Comunelor din Romania

25 – Hot. privind desemnarea reprezentantului CL al comunei Otelec in Adunarea Generala a Asociatiilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis

23 – Hot. privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabila a comunei Otelec 2014-2020

22 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 luna iunie

21 – Hot. privind desemnarea reprezentantului CL al comunei Otelec in Adunarea Generala a Asociatiilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis

19 – Hot. privind revocarea hotararilor nr. 7, 8, 9 din 29.01.2014

18 – Hot. privind aprobarea planului de achizitii publice de la nivelul comunei Otelec pentru anul 2015

17 – Hot. cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pajistile permanente din proptietatea privata a comunei Otelec

16 – Hot. privind executia bugetara pe trimistrul al anului 2015, pentru bugetul local, a comunei Otelec

15 – Hot. privind invheierea exercitiului bugetar pe anul 2014, pentru bugetul local, bugetul activitatilor proprii (autofinantate)

14 – Hot. privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

13 – Hot. privind validarea Inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15-2003

12 – Hot. privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii avand ca obiect intocmirea de documentatii si consultanta in procedura de achizitie publica di

10 – Hot. privind modificarea hotararii nr.39 din 2013

9 – Hot. privind actualizarea devizului general intocmit la faza de proiectare pentru lucrarea – Alimentare cu apa loc. Iohanisfeld

8 – Hot. privind actualizarea devizului general intocmit la faza de proiectare pentru lucrarea – Alimentare cu apa loc. Otelec

7 – Hot. privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice

6 – Hot. privind aprobarea modificarii structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate ale Primarului Comunei Otelec pentru anul 2015

5 – Hot. privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2015

4 – Hot. privind acordul de principiu pentru schimbare amplasament drumuri de exploatare

3 – Hot. privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto-contagioase

2 – Hot. privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2015, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social

1 – Hot. privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2015-2016

2014

54-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 luna decembrie

53-1 – Hot. privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

52-1 – Hot. privind validarea Inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15-2003

51-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 luna decembrie

50-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

49-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

48-1 – Hot. privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

47-1 – Hot. privind validarea Inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15-2003

46-1 – Hot. privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 1942 mp situat in com. Otelec, loc.Iohanisfeld

45-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

43-1 – Hot. cu privire la aprobarea vanzarii imobilului proprietate de stat

42-1 – Hot. privind validarea mandatului de consilier local si modificarea componentei comisiilor de specialitate din cadrul CL Otelec

41-1 – Hot. privind completarea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali

40-1 – Hot. cu privire la incetarea de drept a mandatului de consilier local al D-lui Biro Ladislau, prin demisia acestuia si declararea vacanta a locului consilierului in cauza

39-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

38-1 – Hot. privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Otelec in Adunarea Generala a ADID Timis

38-1 – Hot. cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al comunei, a unor terenuri intravilane proprietatea Com. Otelec

37-1 – Hot. cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al comunei, a unor terenuri intravilane proprietatea Com. Otelec

36-1 – Hot. privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

35-1 – Hot. privind validarea Inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15-2003

34-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, luna iulie

33-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014, luna iunie

32-1 – Hot. privind modificarea hotararii nr.23 din 2014

31-1 – Hot. privind insusirea documentatiei tehnice pentru apartamentarea imobilului, casa situat in com. Otelec, loc. Iohanisfeld nr.98

30-1 – Hot. privind dezlipirea imobilului situat in com. Otelec, loc. Iohanisfeld, avand identificator unic 400155

29-1 – Hot. cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al comunei Otelec a unor terenuri extravilane proprietatea Com. Otelec

27-1 – Hot. privind aprobarea infiintarii serviciului public de colectare-transport deseuri la nivelul judetului Timis, prin ADID Timis

26 – Hot. privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice

25-1 – Hot. privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2013, pentru bugetul local, bugetul activitatilor proprii

24-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

23-1 – Hot. privind aprobarea modificarii structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate ale Primarului pe anul 2014

22-1 – Hot. cu privire la scoaterea la licitatie publica deschisa,aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, etc

21-1 – Hot. privind acordarea unui mandat special imputernicitului C.L. al comunei Otelec in Adunarea Generala ordinara a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal

20-1 – Hot. privind aprobarea inceperii demersurilor necesare pentru schimbarea categoriei de folosinta a unor terenuri situate in comuna

19-1 – Hot. cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al comunei Otelec a unor terenuri intravilane proprietatea Comuna Otelec

18-1 – Hot. privind radierea drpetului de administrare a IGCL Jimbolia, asupra imobilelor proprietatea Statul Roman din comuna Otelec

17-1 – Hot. privind aprobarea modelului legitimatiei pentru primar, viceprimar, consilieri locali si personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

16-1 – Hot. privind transmiterea unor mijloace fixe si a terenurilor aferente acestora care fac parte din bunurile proprietate publica a comunei catre Aquatim SA

15-1 – Hot. privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Otelec

14-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

13-1 – Hot. aprobarea incheierii unui contract de consultanta juridica

12-1 – Hot. cu privire la stabilirea componentei comisiei de avizare a adunarilor publice si a locurilor pentru desfasurarea adunarilor publice

11-1 – Hot. privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2014

10-1 – Hot. privind insusirea Planului de Urbanism General

9-1 – Hot. privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de licitatie pentru concesionarea, inchirierea

8-1 – Hot. privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de receptie servicii, lucrari de constructii si reparatii

7-1 – Hot. privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de selectie oferte servicii, lucrari de constructii si reparatii

6-1 – Hot. privind atestarea domeniului privat si completarea inventarului domeniului privat al comunei Otelec

5-1 – Hot. privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2014-2015

4-1 – Hot. privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2014-2015

3-1 – Hot. privind validarea mandatului de consilier local si modificarea componentei comisiilor de specialitate

2-1 – Hot. cu privire la incetarea de drept a mandatului de consilier local al D-lui Veja Florin Dan

1-1 – Hot. privind acoperirea deficitului final din excedentul anilor precedenti

2013

51-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

50-1 – Hot. privind aprobarea investitiilor in comuna Otelec, pentru anul 2014

49-1 – Hot. privind nivelul valorilor impozabile, impozitele si taxele locale, si alte taxe asimilate acestora incepand cu anul 2014

48-1 – Hot. privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare ale Primariei Comunei Otelec

47-1 – Hot. privind aprobarea modificarii structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate ale Primarului

46-1 – Hot. privind acordarea unui de spor sef serviciu D-nei Frig Iulia Elisabeta din cadrul SPCLEP Otelec

45-1 – Hot. privind dezlipirea imobilului situat in loc. Otelec, avand identificator unic 400205

44-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

43-1 – Hot. privind aprobarea finantarii de baza a unitatilor de invatamant din Comuna Otelec

42-1 – Hot. cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al com. Otelec a unor terenuri intravilane proprietatea com .Otelec

41-1 – Hot. privind aprobarea planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole

40-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

39-1 – Hot privind instrumentarea proiectului de investitii ‘Achizitie de utilaje si echipamente pentru dotarea Serviciului Voluntar

38-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

37-1 – Hot. privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice

36-1 – Hot. privind modificarea hotararii nr.24 din 2013

35-1 – Hot. privind aprobarea Codului de conduita a functionarilor publici si personalului conractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului

34-1 – Hot. cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al com. Otelec a unor terenuri intravilane proprietatea com .Otelec

33-1 – Hot. privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de macces al furnizorilor de retele de comunitatii electronice

32-1 – Hot. privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in com. Otelec

31-1 – Hot. privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitaraApa-Canal Timis sa exercite in numele si pe seama com.Otelec

30-1 – Hot. privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciilor publice de apa si canalizare

29-1 – Hot. privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, loc. Otelec avand identificator unic 400156

28-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

27-1 – Hot. privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor comerciale de alimentatie publica

26-1 – Hot. privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate ale Primarului

25-1 – Hot. privind aprobarea caietului de sarcini aferent vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor terenuri

24-1 – Hot. cu privire la scoaterea la licitatie publica deschisa, aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini

23-1 anexa Hot. privind aprobarea Regulamentului -cadru, privind organizarea si desfasurarea licitatiilor publice

23-1 – Hot. privind aprobarea Regulamentului -cadru, privind organizarea si desfasurarea licitatiilor publice

22-1 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

21-1 – Hot. privind validarea mandatului de consilier local si modificarea componentei comisiilor de specialitate

20-1 – Hot. privind concesionarea terenului inscris in Cartea Funciara nr.401480 din domeniul privat al comunei Otelec

19-1 – Hot. privind vanzarea terenului inscris in Cartea Funciara nr.400013 Otelec

18-1 – Hot. privind vanzarea terenului inscris in Cartea Funciara nr.400070 Otelec

17-1 – Hot. cu privire la incetarea de drept a mandatului de consilier local al D-lui Sipos Zoltan Ludovic

16-1 – Hot. privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Otelec

15-1 – Hot. privind aprobarea unor taxe locale pe anul 2013

14-1 – Hot. privind incheierea exercitului bugetar pe anul 2012, pentru bugetul local, bugetul activitatilor proprii

13-1 – Hot. privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, loc. Otelec avand identificator unic 400069

12-1 – Hot. privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, loc. Otelec avand identificator unic 402787

11-1 – Hot. privind asocierea comunei Otelec, prin Consiliului Local Otelec, in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

10-1 – Hot. privind aprobarea intabularii strazilor din intravilanul Unitatii Administrativ Teritoriale Otelec

9-1 – Hot. privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2013

8-1 – Hot. privind aprobarea listei cuprinzand categoriile de documente produse si sau gestionate

7-1 – Hot. privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

6-1 – Hot. privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern

5-1 – Hot. privind aderarea comunei Otelec la Asociatia Comunelor din Romania

4-1 – Hot. privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

3-1 – Hot. privind validarea Inventarului terenurilor disponibile

2-1 – Hot. privind aprobarea contributiei financiare datorata de Consiliul Local Otelec in calitate de membru ADID

1-1 – Hot. privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2013

2012

25 – Hot. privind nivelul valorilor impozabile, impozitelel si taxele locale, si alte taxe asimilate acestora

24 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

24 – Hot. privind aprobarea investitiilor in comuna Otelec, pentru anul 2013

23 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

23 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

22 – Hot. privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

22 – Hotarare privind finantarea multianuala a obiectivului de investitie ‘Alimentare cu apa’

21 – Hot. privind validarea Inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita

21 – Hotarare privind aprobarea realizarii lucrarilor pentru Alimentare cu apa si statie de tratare in loc. Iohanisfeld

20 – Hot. privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a Asociatiei Otelekert-Pro Otelec

20 – Hotarare privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivului de investitie ‘Alimentare cu apa’

19 – Hot. privind aprobarea contributiei financiare datorata de Consiliul Local Otelec in calitate de membru GECT

19 – Hotarare privind inscrieri in Carte Funciara a imobilului NGL

18 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, loc.Iohanisfeld avand identificator unic 400581

18 – Hot. privind aprobarea realizarii proiectului de investitii ‘Dotare camine culturale in comuna Otelec’

17 – Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

17 – Hotarare cu privire la aprobarea vanzarii imobilului proprietate de stat

16 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

16 – Hotarare cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al comunei Otelec…

15-2 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

15 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

14-2 – Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

14 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, loc. Otelec avand identificator unic 401954

14 – Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

13 – Hotarare privind radierea dreptului de administrare a SGCL Jimbolia, ICRAL Timisoara

13 – Hotarare privind aprobarea Agendei culturale pe anul 2013

12 – Hotarare privind concesionarea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

12 – Hotarare cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al comunei Otelec

11 – Hotarare privind validarea Inventarului terenurilor disponibile

11 – Hotarare privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

10 – Hotarare privind validarea Inventarului terenurilor disponibile

10 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

9 – Hotarare privind Inventarului terenurilor disponibile

9 – Hotarare privind aprobarea inscrieri in Cartea Funciara a imobilului din parcela HB 1900 Otelec

8 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

8 – Hotarare privind modificarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate….

7 – Hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Otelec

7 – Hotarare privind desemnarea reprezentantului in Adunare Generala a ADID TIMIS

6 – Hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

6 – Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2011

6 – Anexe Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2011

5 – Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2011

5 – Hotarare privind alegerea viceprimarului

4 – Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2011

4 – Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

3 – Hotarare privind declararea constituirii Consiliului local

3 – Hotarare cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al comunei Otelec

2 – Hotarare privind validarea consilierilor locali

2 – Hotarare privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local

1 – Hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2012

1 – Hotarare privind alegerea comisiei de validare

2011

50 – Hotarare privind predarea microbuzului scolar la Scoala cu clasele I-VIII Iohanisfeld

49 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

48 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

47 – Hotarare privind complectarea Hotararii nr.41-2011a Consiliului Local

46 – Hotarare privind aprobarea cumpararii unui teren extravilan in suprafata de 500 mp.

45 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

44 – Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita precum si a dreptului de concesiune a domnului HOROBA AUREL

43 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, loc. Iohanisfeld avand identificator unic 400379

42 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

41 – Hotarare privind acordarea de facilitati pentru plata obligatiilor fiscale ca urmare a aplicarii prevederilor art.XI

40 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, loc. Iohanisfeld avand identificator unic 400106

39 – Hotarare privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

38 – Hotarare privind validarea Inventarului terenurilor disponibile

37 – Hotarare cu privire la constatrea apartenentei al domeniul privat al comunei Otelec a unor terenuri extravilane

36 – Hotarare privind aprobarea Agendei culturale pe anul 2012

35 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

34 – Hotarare privind revocarea hotararilor nr.27 si 29 din 15.07.2011

33-1 – Hotarare privind aprobarea asocierii comunei, cu SC OTELEC EOLIAN ENERGY S.R.L.

33 – Hotarare privind aprobarea asocierii comunei, cu SC OTELEC EOLIAN ENERGY S.R.L.

32 – Hotarare privind aprobarea modelului de stema pentru comuna Otelec

31 – Hotarare privind aprobarea asocierii comunei Otelec

30 – Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Otelec

29 – Hotarare privind atribuirea unor terenuri pentru construire de locuinte proprietate personala

28 – Hotarare privind dezlipirea imobilului, loc. Iohanisfeld avand identificator unic 400723

27 – Hotarare privind validarea Inventarului terenurilor disponibile

26 – Hotarare cu privire la constatrea apartenentei la domeniul privat al comunei Otelec

25 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-Cadru pentru concesionarea bunurilor imobile din patrimoniul

24 – Hotarare privind rectifiarea bugetului local pe anul 2011

23 – Hotarare privind utilizarea fondului de rulment constituit la incheierea exercitiului bugetar al anului 2010

22 – Hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Otelec a Caminelor Culturale

21 – Hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2011

20 – Hotarare pentru aprobarea instrumentarii obiectivului de investitii ‘Reabilitare Camin Cultural, loc. Otelec’

19 – Hotarare pentru aprobarea instrumentarii obiectivului de investitii ‘Reabilitare Camin Cultural, loc. Iohanisfeld’

18 – Hotarare privind modificarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate

17 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Functionare a Comisiei de Analizare

16 – Hotarare privind aprobare planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati

15 – Hotarare privind aprobare obiectivului de investitii ‘Alimentare cu apa si statie de tratare’

14 – Hotarare privind obiectivului de investitii ‘Canalizare menajera in comuna Otelec’

13 – Hotarare privind modificarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate, pentru anul 2011

12 – Hotarare privind modificarea hotararii nr. 21 din 2010

11 – Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita precum si a dreptului de concesiune a domnului Mironescu Iulian

10 – Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita precum si a dreptului de concesiune a domnului Bolbos Florin

9 – Hotarare privind reabilitarea prin pietruire a drumui comunal DC 205 Otelec – Sanmartinu Maghiar

8 – Hotarare privind rebilitarea prin pietruire a strazilor

7 – Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2010

6 – Hotarare privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local

5 – Hotarare privind acordarea scutirilor de impozite si taxe locale

4 – Hotararea privind infiintarea Serviciul Public Comunitar Local de E videnta a Persoanelor

3 – Hotarare privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Otelec pe anul 2011

2 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor de pe raza Comunei Otelec

1 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situtat in comuna Otelec, loc. Iohanisfeld avand identificator unic 401459

2010

38 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

37 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

36 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

35 – Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Timis

34 – Hotarare privind avizul de principiu, de concesionare a unui teren din domeniul privat al comunei Otelec

33 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, loc. Iohanisfeld avand identificator unic 401135

32 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, loc Iohanisfeld avand identificator unic 400343

31 – Hotarare privind aderarea Consiliului local al comunei Otelec la Asociatia Proprietarilor de Teren 1 Pustinis

30 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

29 – Hotarare privind aprobarea inscrieri in Cartea Funciara a terenului din parcela CS Terenuri Sport, loc. Otelec

28 – Hotarare privind aprobarea inscrieri in Cartea Funciara a terenului din parcela PS-Pasuni cu nr. cvartal 2, nr. parcela 2

27 – Hotarare privind aprobarea inscrieri in Cartea Funciara a terenului din parcela CP-Parcuri cu nr. cvartal 15, nr. parcela 1, loc. Iohanisfeld

26 – Hotarare privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

25 – Hotarare privind aprobarea aderarii comunei la ASOCIATIA ‘Grupul de Actiune Locala (GAL)’

24 – Hotarare privind aprobarea inscrieri in Cartea Funciara a terenului din parcela HB cu nr. cvartal 2, nr. parcela 1 si trecerea in proprietatea privata

23 – Hotarare privind dreptului de folosinta gratuita precum si a dreptului de concesiune a domnului Donosa Petru si sotia

22 – Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita precum si a dreptului de concesiune a domnului Fechete Alexandru

21 – Hotarare privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

20 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 400723

19 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 400035

18 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec, localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 400106

17 – Hotarare privind rectificare bugetului local pe anul 2010

16 – Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului

15 – Hotarare privind acordarea burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat

14 – Hotarare privind incheierea contractelor de asigurare obligatorie a locuintelor aflate in proprietatea statului

13 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

12 – Hoatarare privind stabilirea nivelului de majorari de intarziere

11 – Hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public a Comunei Otelec

10 – Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2009

9 – Tabel cu denumirile populare propuse

9 – Hotarare privind atribuirea denumirilor populare penru strazile din comuna Otelec

8 – Hotarare privind aprobare bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2010

7 – Hotarare privind infiintarea serviciului de transport public local

6 – Hotarare privind asocierea consiliului local al comunei Otelec la Asociatia Microregionala ‘BANAT-RIPENSIS’

5 – Hotarare privind organizarea Comandamentului antiepizotic local pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto-contagioase

4 – Hotarare privind organizarea si desfasurarea pasunatului incepand din anul 2010

3 – Hotararen privind stabilirea numarului de animale ce pot fi tinute in intravilanul localitatilor

2 – Hotarare privind constituirea Consiliului Consultativ al comunei Otelec

1 – Hotarare privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obtine din vanzarea sau utilizarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative

2009

39 – Hotarare privind stabilirea locurilor de amplasare a statiilor publice

38 – Hotarare privind stabilirea tarifului lunar al chiriei practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte

37 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

36 – Hotarare privind aprobarea unei suprafete de teren din domeniul public al comunei in vederea ameliorarii prin impadurire

35 – Hotarare privind dezmembrarea imobilului situat in localitatea IOhanisfeld identificator unic 400046

33 – Hotarare privind nivelul valorilor impozabile , impozitele si taxele locale pe anul fiscal 2010

32 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

31 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

30 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru exercitarea pescuitului sportiv-recreativ in balta Otelec HB 1900

29 – Hotarare privind acordul de participare a comunei Otele in Gruparea Europeana BANAT TRIPLEX CONFINIUM

28 – Hotarare privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

27 – Hotarare privind dezmembrarea terenului situat in localitatea Otelec nr. 470 inscris in cf 400258

26 – Hotararea privind inregistrarea vehicolelor care circula ocazional pe drumurile publice

25 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 400380

24 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

23 – Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor pe anul 2010

22 – Hotarare privind infiintarea Serviciului de salubrizare al comunei Otelec

21 – Hotarare privind aprobarea inchderii si ecologizarii terenurilor aferente depozitelor de deseuri de pe raza comunei

20 – Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru bugetul propriu

19 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

18 – Hotarare priivind stabilirea limitelor minime a veniturilor medii lunare ce s-ar putea obtine din vanzare sau utilizare

17 – Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor

16 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in localitatea Iohanisfeld avand CF 1448

15 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in localitatea Otelec identificator 400259

14 – Hotarare privind acordarea tichetelor cadou cadrelor didactice

13 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

12 – Hotarare privind utilizarea fondului de rulment

11 – Hotararea privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli pe anul 2009

10 – Hotarare privind validarea mandatului de conslier

9 – Hotarare privind incetarea mandatului de consilier

8 – Hotarare privind atribuirea unor terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala

7 – Hotarare privind dezlipirea imobilului situat in localitatea Otelec avand identificator unic 400050

6 – Hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comueni Otelec

5 – Hotarare privind reevaluarea activelor fixe corporale de natura terenurilor si contructiilor

4 – Hotarare privind organizarea Comandamentului antiepizoticlocal pentru prevenirea patrunderii de boli

3 – Hotarare privind rectificarea hotararilor nr. 7 si 8 si modificarea hotararii nr. 6

2 – Hotarare privind reabilitarea drumurilor si strazilor in comuna Otelec

1 – Hotarare privind solutionarea problemei iluminatului public stradal

2008

20 – Hotarare privind aprobarea compensarii valorii lucrarilor de la imobilul 179 cu contravaloarea chiriei

19 – Hotarare privind asocierea comunei Otelec cu comuna Giulvaz in vederea constituirii asociatiei ADIOG

18 – Hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de Functii al Primariei Comunei Otelec

17 – Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2009

16 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

15 – Hotarare privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul comunei Otelec

14 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului Local

13 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

12 – Hotarare privind schimbarea categoriei de folosinta si diminuarea suprafetei imobilului inscris in CF nr. 42, numar cadastral 200-119-16-1

11 – Hotarare privind mentinerea taxelor pe anul 2008

10 – Hotarare privind asocierea comunei Otelec cu judetul Timis si unitatile administrativ teritorialedin acest judet in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare ADID

9 – Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2008

8 – Hotarare privind organizarea Comisiei de specialitate pentru INVATAMANT, SANATATE SI FAMILIE, MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, COPII, TINERET, SPORT, CULTE

7 – Hotarare privind organizarea comisiei de specialitate pentru AGRICULTURA, AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, PROTECTIA MEDIULUI

6 – Hotarare privind organizarea Comisiei de specialitate pentru ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE, PATRIMONIU SI DE DISCIPLINA

5 – Hotarare privind alegerea viceprimarului

3 – Hotararea privind declararea constituirii Consiliului Local

2 – Hotarare privind validarea consilierilor locali

1 – Hotarare privind alegerea comisiei de validare

Sari la conținut