Săriți la conținut Săriți la navigarea principală Săriți la subsol

Despre Noi

ISTORIE

Localitatea Otelec  a avut prima atestare documentată în 1452 sub denumirea de Feltelek sin comitatul Kevi al regatului medieval al Ungariei, cu descoperiri arheologice de urme de viață din timpul Imperiului Roman.
În 1856 Otelec devine comună de sine stătătoare. Tot atunci se deschide prima şcoală de stat (extinsă în 1885) şi se termină construcţia bisericii romano-catolice dar din 1968 își pierde statutul de comună, fiind asimilată comunei Uivar.
Doar în anul 2008 este reînființată ca și comună, având în componență satele Otelec și Iohanisfeld.
Localitatea Iohanisfeld a fost înființată de coloniștii germani (șvabi bănățeni) în 1805, la circa 90 de ani de la începutul colonizării Banatului. Aceștia erau veniți în mare parte din localități învecinate, pe domeniile grofului Johann Buttler cu care au încheiat contracte de arendă. La numai doi ani de la înfiinţarea satului, a fost construită şcoala, biserica fiind construită în 1833.
În 2005 satele Otelec și Iohanisfeld, dar și multe alte din împrejurimi, au fost martori celor mai mari inundaţii care s-au abătut asupra Banatului în ultimi ani. Inundaţiile au fost cauzate nu de revărsarea Canalului Bega, pe care satul Otelec este amplasat, ci de ruperea unui dig de pe râul Timiş. 306 de case au fost afectate, multe dintre ele prăbuşindu-se. Cu ajutorul Guvernului au fost construite 241 de case noi pentru sinistraţi şi s-au reconstruit clădirile instituţiilor publice (grădiniţă, şcoală, dispensar, cămin cultural etc.).

Sari la conținut