Primăria Otelec județul Timiș

Hotararea nr. 56/2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea la MDLPA a proiectului privind obiectivul "Realizare Retea de canalizare in localitatea Otelec si Iohanisfeld , statie de epurare in comuna Otel