Primăria Otelec județul Timiș

Hotararea nr. 57/2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea la MDLPA a proiectului privind obiectivul "Modernizare strazi in comuna Otelec judetul Timis