Primăria Otelec județul Timiș

"Hotararea nr. 58/2021 privind aprobarea modificarii HCL nr. 44/2021 privind aprobarea structurii organizatorice si a statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Otelec pentru anul 2021